نوشته شده توسط : مدیر
استاد راهنما: دکتر فرهاد شاه‎ویسی   بهمن ماه 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده [...]

:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
استاد راهنما: دکتر سیدرضا هاشمی   استاد مشاور: دکترفخرالدین معروفی   سال تحصیلی 92-1391 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود [...]

:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
    استاد راهنما دکتر ابراهیم عباسی   استاد مشاور دکتر حسن رنگریز   تابستان  1392 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج [...]

:: بازدید از این مطلب : 25
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر


:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ دﻛﺘﺮ رﺿﻮان ﺣﺠﺎزي اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ رﺣﻤﺎﻧﻲ     تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : ﭼﻜﻴﺪه اﺻﻄﻼح ﻋﺮﺿﻪ [...]

:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
استاد راهنما: دکتر سید رضا حسنی استاد مشاور: دکتر مهرداد قنبری تیر 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در [...]

:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
استاد مشاور: دكترسيدرضا هاشمي شهريور 1391 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه [...]

:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر


:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
استاد راهنما: خانم دكتر فردوس يادگاري استاد مشاور: آقاي دكتر صمد كريم زاده سال تحصيلي: 85-1384   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه [...]

:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
دکتر کيومرث سهيلی   آبان 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه [...]

:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد